JV/V Boys Practice

Basketball (Boys V & JV) Practice

When:
Thu, Feb. 9 2023 3:30 PM EST
Location:
Shelton Gymnasium
Facility:
Shelton Gymnasium
Address:
4741 North Viking Trail
New Castle, IN 47362