JV/V Boys Practice

Basketball (Boys V) Practice

When:
Fri, Nov. 25 2022 10:00 AM EST
Location:
Shelton Gymnasium
Facility:
Shelton Gymnasium
Address:
4741 North Viking Trail
New Castle, IN 47362